Народни носии - По индивидуален проект

Българска традиционна носия - се нарича народното облекло на българина от периода  на  Възраждането до средата на 20 век.Народната носия  отразява спецификата, традиционната култура и бита на българина . Според етнографите произходът му е главно славянски, но се откриват и следи от облеклото на траки и прабългари, също така и от облеклото на народите, с които българите са били в контакт — турци, гърци, албанци и власи. По своя характер носията е всекидневното работно облекло, което чрез художествена украса придобива празничен вид. Отличава се с изключителната си практичност при трудова дейност, традиционни обреди и празненства. Носията бива мъжка и женска, празнична и всекидневна като във всяка една от българските етнографски области те се отличават със своя специфика и самобитност. След Освобождението през 1878 настъпват значителни промени под влияние на градското облекло. Днес носиите се използват при художествена самодейност, някои от художествените елементи — в приложното изкуство, художествените занаяти и по-рядко в съвременното облекло.

Японски пердета (щори)

Японски завеси -  Независимо ,че съществуват от  хилядолетия  на изток те си остават и  в наше време все още  модерни.Японски завеса се нарича още панелна  или екрана. Те са от една  плоскост  и не се  сгъват, те се движат пред прозореца като екран или панел - от там идва и наименованието им. Австрийски (щори) пердета

Австрийската щори - последен писък на модата, която е смесица от френски и римски стил.Те  образуват гладки заоблени краища по цялата ширина на прозореца. Много елегантен, стилен и атрактивен за  малки прозорци.